. 1, 3, 5, 10 . ( 1).
   
 
 

. 1, 3, 5, 10 . ( 1).

.
. 170 .

: #0042 novorossiya1

: 140 .

: 0